ἡσυχία (hêsuchia)

da ἡσύχιος
Numero Strong: G2271
sostantivo femminile

1) quiete
   1a) descrizione della vita di uno che sta a casa facendo il suo proprio lavoro, e non si immischia negli affari degli altri
2) silenzio

ἡσυχίᾳ: dat. sing.
ἡσυχίαν: acc. sing.
ἡσυχίας: gen. sing.

(+μετά) tranquillizzare: 1
silenzio: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω