ἡσυχάζω (hêsuchazô)

dalla stessa parola di ἡσύχιος
Numero Strong: G2270
verbo

1) stare zitto
   1a) riposare, smettere di lavorare
   1b) condurre una vita quieta, detto di quelli che non corrono di qua e di là, ma che stanno a casa e badano solo agli affari loro
   1c) essere zitto, cioè non dire nulla

ἡσυχάζειν: att. pres. inf.
ἡσυχάσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἡσύχασαν: 3pl. att. aor. ind.

calmare: 1
rassegnare: 1
riposare: 1
tacere: 1
vivere in pacificare: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω