ἡττάομαι (hêttaomai)

dalla stessa parola di ἥσσων
Numero Strong: G2274
verbo

1) rendere di meno, rendere inferiore, superare
   1a) essere fatto inferiore
   1b) superare, essere superato, essere conquistato da qualcuno, costretto ad arrendersi a qualcuno
   1c) tenere una cosa inferiore, mettere sotto

ἡσσώθητε: 2pl. pass. aor. ind.
ἥττηται: 3sing. med. pf. ind.
ἡττῶνται: 3pl. med. pf. ind.

trattare meno: 1
vincere: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω