ἥμισυς (hêmisus)

neutro di una parola derivata da un prefisso inseparabile, simile a ἅμα (tramite l'idea di partizione come parte di collegamento) e con il significato semi -
Numero Strong: G2255
aggettivo

1) metà

ἡμίσιά: acc. pl. neut.
ἡμίσους: gen. sing. neut.
ἥμισυ: acc. sing. neut.

metà: 3
mezzo: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω