ὁδός (hodos)

a quanto pare una radice
TDNT - 5: 42,666
Numero Strong: G3598
sostantivo femminile

1) propriamente
   1a) una via
      1a1) una via precorsa, una strada
   1b) una via di viaggiatori, viaggio, il viaggiare
2) metaforicamente
   2a) un modo di condotta
   2b) una via (come maniera) di pensare, sentire, decidere

ὁδοὶ, ὁδοί: nom. pl.
ὁδοῖς: dat. pl.
ὁδόν, ὁδὸν: acc. sing.
ὁδὸς: nom. sing.
ὁδοῦ: gen. sing.
ὁδούς, ὁδοὺς: acc. pl.
ὁδῷ: dat. sing.
ὁδῶν: gen. pl.

(+ἔρχομαι) camminare: 1
(+) camminare: 1
(+) come: 1
(+) strada: 7
(+) via: 6
(+εἰς λεῖος) appianare: 1
(+εἰς) fra: 1
camminare: 1
di via: 1
non tradotto: 1
per uno strada: 1
strada: 16
su via: 1
uno camminare: 1
uno via: 1
uno viaggiare: 1
via: 53
viaggiare: 6
Totale: 101

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω