ὁλόκληρος (holoklêros)

da ὅλος e κλῆρος
TDNT - 3: 766,442
Numero Strong: G3648
aggettivo

1) completo in tutte sue parti, in nessuna parte mancante o difettoso, completo, intero, tutto
   1a) di un corpo senza macchia o difetto, sia di un sacerdote sia di un sacrificio
   1b) libero da peccato, senza difetti
   1c) completo in ogni modo, consumato

ὁλόκληροι: nom. pl. masc.
ὁλόκληρον: nom. sing. neut.

completare: 1
intero: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω