ὀχλέομαι (ochleomai)

da ὄχλος
Numero Strong: G3791
verbo

1) eccitare una folla contro qualcuno
2) disturbare, rotolare via
3) agitare, molestare
4) essere in confusione, in un baccano
5) essere irritato, molestato, agitato: da demoni

ὀχλουμένους: pass. pres. ptc. acc. pl. masc.

persona tormentare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω