ὀδυνάομαι (odunaomai)

da ὀδύνη
TDNT - 5: 115,*
Numero Strong: G3600
verbo

1) causare un dolore intenso
2) essere in angoscia, essere tormentato
3) tormentarsi o angosciarsi

ὀδυνᾶσαι: 2sing. med. pres. ind.
ὀδυνῶμαι: 1sing. med. pres. ind.
ὀδυνώμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

dolere: 1
in grandezza penare: 1
tormentare: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω