ὀφείλημα (ofeilêma)

dall'alternativa di ὀφείλω
TDNT - 5: 565,746
Numero Strong: G3783
sostantivo neutro

1) quello che è dovuto
   1a) quello che è giustamente o giuridicamente dovuto, un debito
2) metaforicamente offesa, peccato

ὀφείλημα: acc. sing.
ὀφειλήματα: acc. pl.

debito: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω