ὀφθαλμοδουλία (ofthalmodoulia)

da ὀφθαλμός e δουλεία
TDNT - 2: 280,182
Numero Strong: G3787
sostantivo femminile

1) servizio compiuto solo quando il padrone guarda
   1a) perché l'occhio del padrone di solito incentiva a più diligenza
   1b) la sua assenza, dall'altra parte, rende indolente

ὀφθαλμοδουλίᾳ: dat. sing.
ὀφθαλμοδουλίαν: acc. sing.

(+ἐν) quando vedere: 1
vedere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω