ὀψώνιον (opsônion)

da una presunta parola derivata dalla stessa parola di ὀψάριον
TDNT - 5: 591,752
Numero Strong: G3800
sostantivo neutro

1) la paga di un soldato, paga
   1a) quella parte del sostegno di un soldato data invece della paga (cioè razioni) e i soldi con cui è pagato
2) metaforicamente salario: del peccato

ὀψώνια: nom. pl.
ὀψωνίοις: dat. pl.
ὀψώνιον: acc. sing.

a spendere: 1
pagare: 1
salariare: 1
uno sussidiare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω