ὅμοιος (homoios)

dalla radice di ὁμοῦ
TDNT - 5: 186,684
Numero Strong: G3664
aggettivo

1) come, simile, che assomiglia a
   1a) come, nel senso assomiglia a
   1b) come, nel senso corrisponde a una cosa

ὁμοία: nom. sing. femm.
ὅμοια: nom. pl. neut.
ὅμοιαι: nom. pl. femm.
ὁμοίας: acc. pl. femm.
ὅμοιοι, ὅμοιοί: nom. pl. masc.
ὅμοιον: acc. sing. masc., acc. sing. neut., nom. sing. neut.
ὅμοιος, ὅμοιός: nom. sing. masc.

(+εἰμί) assomigliare: 3
(+εἰμί) somigliare: 1
(+τρόπος) come: 1
come: 2
non tradotto: 1
simile: 19
simile a: 18
Totale: 45

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω