ὅπλον (hoplon)

probabilmente da una parola primaria hepo (essere occupato di)
TDNT - 5: 292,702
Numero Strong: G3696
sostantivo neutro

1) qualsiasi attrezzo o strumento per preparare una cosa
   1a) armi usate in guerra
2) uno strumento

ὅπλα: acc. pl., nom. pl.
ὅπλων: gen. pl.

armare: 4
strumento: 2
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω