ὅριον (horion)

da una parola derivata a quanto pare dalla parola primaria horos (un confine o limite)
Numero Strong: G3725
sostantivo neutro

1) confini
   1a) di una regione, distretto, terra, territorio

ὅρια: acc. pl.
ὁρίοις: dat. pl.
ὁρίων: gen. pl.

(+) luogo: 1
confine: 1
confine di: 1
paese: 1
regione: 2
territorio: 6
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω