ὄψιμος (opsimos)

da ὀψέ
Numero Strong: G3797
aggettivo

1) tardo, più tardi
   1a) del tempo dell'abbassamento delle acque del Nilo
   1b) la pioggia seconda o primaverile, che viene principalmente nei mesi di marzo ed aprile, appena prima della raccolta

ὄψιμον: acc. sing. masc.

di ultimare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω