ὑάκινθος (huakinthos)

di derivazione incerta
Numero Strong: G5192
sostantivo maschile

1) giacinto, il nome di un fiore, anche di una pietra preziosa dello stesso colore, uno blu scuro quasi nero

ὑάκινθος: nom. sing.

giacinto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω