ὑπάρχω (huparchô)

da ὑπό e ἄρχω
Numero Strong: G5225
verbo

1) cominciare sotto, fare un inizio
   1a) cominciare
2) venire in avanti, così essere là, essere pronto, essere a mano
3) essere, esistere, essere a disposizione con i propri beni
Come sostantivo huperchonta, possessi, beni, ricchezza, proprietà

ὑπάρχει: 3sing. att. pres. ind.
ὑπάρχειν: att. pres. inf.
ὑπάρχοντα: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
ὑπάρχοντά: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
ὑπάρχοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
ὑπάρχοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ὑπάρχοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
ὑπαρχόντων: att. pres. ptc. gen. pl. neut.
ὑπαρχούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
ὑπάρχουσιν: 3pl. att. pres. ind., att. pres. ptc. dat. pl. neut.
ὑπάρχων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
ὑπάρχωσιν: 3pl. att. pres. cong.
ὑπῆρχεν: 3sing. att. impf. ind.
ὑπῆρχον: 3pl. att. impf. ind.

(+αὐτός) avere: 1
(+αὐτός) possedere: 1
(+κτήτωρ) che possedere: 1
(+ἐκ ὁ αὐτός) che uno possedere: 1
(+πλήρης) pienezza: 1
(+σύ) avere: 1
(+ἑαυτοῦ) avere: 1
avere: 3
bene: 9
che: 1
contribuire: 1
da uomo: 1
essere: 31
muovere: 1
non tradotto: 2
possedere: 1
rimanere: 1
trovare: 1
vivere: 1
Totale: 60

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω