ὑπόδικος (hupodikos)

da ὑπό e δίκη
TDNT - 8: 557,1235
Numero Strong: G5267
aggettivo

1) sotto giudizio, qualcuno che ha perso la sua causa
2) debitore a qualcuno, che deve ripagare qualcuno
   2a) soggetto a punizione da Dio

ὑπόδικος: nom. sing. masc.

riconoscere colpa: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω