ὑπόμνησις (hupomnêsis)

da ὑπομιμνῄσκω
TDNT - 1: 348,56
Numero Strong: G5280
sostantivo femminile

1) il ricordare
2) ricordo

ὑπομνήσει: dat. sing.
ὑπόμνησιν: acc. sing.

(+λαμβάνω) ricordare: 1
esortare: 1
memoria: 1
ricordare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω