ὑπερέκεινα (huperekeina)

da ὑπέρ ed il plurale del neutro di ἐκεῖνος
Numero Strong: G5238
preposizione

1) oltre: le regioni che stanno oltre il proprio paese di residenza

ὑπερέκεινα: prep.

di là da: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω