ὑπερβαίνω (huperbainô)

da ὑπέρ e la radice di βάσις
TDNT - 5: 743,772
Numero Strong: G5233
verbo

1) fare un passo sopra, oltre
2) metaforicamente
   2a) trasgredire
   2b) oltrepassare i propri limiti
   2c) trasgredire, offendere, peccare
      2c1) di qualcuno che defrauda un altro negli affari
   2d) superare

opprimere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω