ὑπερεκτείνω (huperekteinô)

da ὑπέρ e ἐκτείνω
TDNT - 2: 465,219
Numero Strong: G5239
verbo

1) estendere oltre i confini prescritti, distendere oltre misura, distendere troppo

ὑπερεκτείνομεν: 1pl. att. pres. ind.

oltrepassare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω