ὑπηρετέω (hupêreteô)

da ὑπηρέτης
TDNT - 8: 530,1231
Numero Strong: G5256
verbo

1) essere un rematore, remare
2) amministrare, rendere servizi

ὑπηρετεῖν: att. pres. inf.
ὑπηρέτησαν: 3pl. att. aor. ind.
ὑπηρετήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) rendere di servire: 1
eseguire: 1
provvedere: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω