ὑποκρίνομαι (hupokrinomai)

voce media da ὑπό e κρίνω
TDNT - 8: 559,1235
Numero Strong: G5271
verbo

1) prendere le affermazioni di un altro per spiegare quello che si ha deciso
   1a) rispondere
2) rispondere (parlare) sul palcoscenico
   2a) impersonare qualcuno, recitare una parte
3) simulare, fingere, fare finta

ὑποκρινομένους: med. pres. ptc. acc. pl. masc.

fingere di: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω