ὑπολήνιον (hupolênion)

da una parola presunta composta da ὑπό e ληνός
TDNT - 4: 254,531
Numero Strong: G5276
sostantivo neutro

1) un vaso messo sotto un torchio (e nell'oriente di solito cavato nella terra) per ricevere il succo d'uva, una buca

ὑπολήνιον: acc. sing.

uno bucare per pigiare uva: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω