ὑποζύγιον (hupozugion)

neutro di una parola composta da ὑπό e ζυγός
Numero Strong: G5268
sostantivo neutro

1) come aggettivo, sotto il giogo
2) una bestia da soma, un asino
   2a) l'asino era l'animale solitamente usato dagli orientali durante i viaggi e per portare carichi

ὑποζύγιον: nom. sing.
ὑποζυγίου: gen. sing.

di asino: 1
uno asino: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω