ὑποζώννυμι (hupozônnumi)

da ὑπό e ζώννυμι
Numero Strong: G5269
verbo

1) legare
   1a) legare una nave insieme lateralmente: cioè con cinghie o cavi, affinché possa superare la forza delle onde e di una tempesta

ὑποζωννύντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

cingere di sotto: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω