ὕβρις (hubris)

da ὑπέρ
TDNT - 8: 295,1200
Numero Strong: G5196
sostantivo femminile

1) insolenza
   1a) impudenza, orgoglio, altezzosità
2) un male che proviene dall'insolenza, un danno, affronto, insulto
3) danno mentale
4) danno inflitto dalla violenza di una tempesta

ὕβρεσιν: dat. pl.
ὕβρεως: gen. sing.
ὕβριν: acc. sing.

(+) pericolare: 1
gravare danno: 1
ingiuriare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω