ὕμνος (humnos)

a quanto pare da una forma più semplice (obsoleta) di hudeo (celebrare, probabilmente simile a ᾄδω)
TDNT - 8: 489,1225
Numero Strong: G5215
sostantivo maschile

1) una canzone di lode agli dèi, eroi, conquistatori
2) una canzone sacra, inno

ὕμνοις: dat. pl.

inno: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω