ὕψος (hupsos)

da una parola derivata da ὑπέρ
TDNT - 8: 602,1241
Numero Strong: G5311
sostantivo neutro

1) altezza
   1a) di misura
   1b) di luogo, cielo
   1c) metaforicamente grado, posto alto

ὕψει: dat. sing.
ὕψος: acc. sing., nom. sing.
ὕψους: gen. sing.

altezza: 4
da altezza: 1
elevare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω