Ἀδρίας (Adrias)

da Adria (un luogo vicino alla spiaggia)
Numero Strong: G99
nome località

Adriatico = "senza legno"
1) il mar Adriatico, Adria, il mare tra la Grecia e l'Italia

Ἀδρίᾳ: dat. sing.

Adriatico: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω