Ἀλεξανδρῖνος (Alexandrinos)

dalla stessa parola di Ἀλεξανδρεύς
Numero Strong: G222
aggettivo

1) un nativo o residente di Alessandria in Egitto
2) di Alessandria o appartenente ad Alessandria

Ἀλεξανδρῖνον: acc. sing. neut.
Ἀλεξανδρίνῳ: dat. sing. neut.

Alessandria: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω