Ἀπολλῶς (Apollôs)

probabilmente dalla stessa parola di Ἀπολλωνία
Numero Strong: G625
nome maschile

Apollo = "donato da Apollo"
1) un ebreo dotto di Alessandria, eloquente e versato nelle Sacre Scritture, che divenne cristiano ed insegnante di cristianesimo

Ἀπολλῶ: acc. sing., gen. sing.
Ἀπολλῶν: acc. sing.
Ἀπολλῶς: nom. sing.

(+) Apollo: 1
Apollo: 7
di Apollo: 2
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω