Ἀραβία (Arabia)

di origine ebraica
Numero Strong: G688
nome località

Arabia = "deserto o sterile"
1) la penisola ben nota dell'Asia verso l'Africa, e confinata da Egitto, Palestina, Siria, Mesopotamia, Babilonia, il Golfo d'Arabia, il Golfo Persico, il Mare Rosso e l'oceano indiano

Ἀραβίᾳ: dat. sing.
Ἀραβίαν: acc. sing.

(+) Arabia: 1
Arabia: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω