Ἀσία (Asia)

di derivazione incerta
Numero Strong: G773
nome località

Asia = "oriente"
1) Asia o Asia proconsolare che include Misia, Lidia, Frigia e Caria, e che corrisponde molto alla Turchia attuale

Ἀσία: nom. sing.
Ἀσίᾳ: dat. sing.
Ἀσίαν: acc. sing.
Ἀσίας: gen. sing.

(+) Asia: 7
Asia: 9
di Asia: 1
in Asia: 1
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω