Ἰουδαία (Ioudaia)

femminile di Ἰουδαῖος (con γῆ implicito)
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: G2449
nome località

Giudea = "sarà lodato"
1) in senso più stretto, la porzione meridionale della Palestina fra il Giordano e il mar Morto, per distinguerlo dalla Samaria, la Galilea, la Perea e l'Idumea
2) in senso più largo, si riferisce a tutta la Palestina

Ἰουδαία: nom. sing.
Ἰουδαίᾳ: dat. sing.
Ἰουδαίαν: acc. sing.
Ἰουδαίας: gen. sing.

(+) Giudea: 7
di Giudea: 4
ebreo: 2
Giudea: 34
Totale: 47

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω