Ἰουδαῖος (Ioudaios)

da Ἰούδας (nel senso di un paese)
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: G2453
aggettivo

1) giudeo, che appartiene alla nazione giudea
2) giudeo per quanto riguarda nascita, origine e religione

Ἰουδαῖοι: nom. pl. masc., voc. pl. masc.
Ἰουδαῖοί: nom. pl. masc.
Ἰουδαίοις: dat. pl. masc.
Ἰουδαῖον: acc. sing. masc.
Ἰουδαῖος, Ἰουδαῖός: nom. sing. masc.
Ἰουδαίου: gen. sing. masc.
Ἰουδαίους: acc. pl. masc.
Ἰουδαίῳ: dat. sing. masc.
Ἰουδαίων: gen. pl. masc.

(+) Giudea: 6
(+ἐκ ὁ) Giudea: 2
a Giudea: 4
alcuno Giudea: 1
credere di Giudea: 1
da Giudea: 1
di Giudea: 5
ebreo: 4
Giudea: 162
per Giudea: 1
su Giudea: 1
uno Giudea: 3
Totale: 191

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω