Ἰσραηλίτης (Israêlitês)

da Ἰσραήλ
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: G2475
sostantivo maschile

1) un israelita, qualcuno della nazione di Israele, un nome da onorare

Ἰσραηλῖται: nom. pl., voc. pl.
Ἰσραηλῖταί: nom. pl.
Ἰσραηλίτης: nom. sing.

di Israele: 3
Israele: 5
uno Israele: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω