Δίδυμος (Didumos)

prolungamento di δίς
Numero Strong: G1324
nome maschile

Didimo = "duplice"
1) il cognome dell'apostolo Tommaso

Δίδυμος: nom. sing.

Didimo: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω