Κύπρος (Kupros)

di origine incerta
Numero Strong: G2954
nome località

Cipro = "amore: un fiore"
1) un'isola molto fertile del mar Mediterraneo, fra la Cilicia e la Siria

Κύπρον: acc. sing.
Κύπρου: gen. sing.

Cipro: 5
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω