Καῖσαρ (Kaisar)

di origine latina
Numero Strong: G2541
sostantivo maschile

Cesare = "separato"
1) il cognome di Giulio Cesare, adottato da Ottavio Augusto ed i suoi successori, da cui diventò un titolo, e fu introdotto dagli imperatori romani come parte del loro titolo

Καίσαρα, Καίσαρά: acc. sing.
Καίσαρι, Καίσαρί: dat. sing.
Καίσαρος, Καίσαρός: gen. sing.

a Cesare: 7
Cesare: 13
di Cesare: 9
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω