Καῦδα (Kauda)

di derivazione incerta
Numero Strong: G2802
nome località

Clauda = "zoppo"
1) una piccola isola all'ovest del Capo Malta sulla costa meridionale della Creta, e al sud di Fenice

Καῦδα: acc. sing.

Clauda: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω