Καφαρναούμ (Kafarnaoum)

di origine ebraica
Numero Strong: G2584
nome località

Capernaum = "villaggio di conforto"
1) una fiorente città della Galilea situata sulla riva occidentale del mare della Galilea, vicina al luogo dove il Giordano entra nel lago

Καφαρναούμ: acc. sing., dat. sing., voc. sing.
Καφαρναοὺμ: acc. sing.

(+) Capernaum: 1
Capernaum: 14
o Capernaum: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω