Κανά (Kana)

di origine ebraica
Numero Strong: G2580
nome località

Cana = "luogo di canne"
1) un villaggio della Galilea a circa 8 chilometri al nord-ovest di Nazaret

Κανὰ: acc. sing., dat. sing., gen. sing.

(+) Cana: 1
Cana: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω