Καναναῖος (Kananaios)

di origine aramaica
Numero Strong: G2581
nome maschile

Cananeo = "zelante"
1) il cognome dell'apostolo Simone, altrimenti conosciuto come "Simone lo zelota"

Καναναῖον: acc. sing.
Καναναῖος: nom. sing.

Canaan: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω