Κανδάκη (Kandakê)

di origine straniera
Numero Strong: G2582
nome femminile

Candace = "principe di servitori"
1) una regina di Etiopia menzionata in Atti 8:27 (38 d.C.). Il nome non era un nome di un individuo, ma quello di una dinastia di regine etiopiche.

Κανδάκης: gen. sing.

di Candace: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω