Καππαδοκία (Kappadokia)

di origine straniera
Numero Strong: G2587
nome località

Cappadocia = "provincia di buoni cavalli"
1) una regione dell'Asia Minore, confinata nell'impero romano al nord dal Ponto, all'est dall'Armenia Minore, al sud dalla Cilicia e Commagene, all'ovest dalla Licaonia e Galazia

Καππαδοκίαν: acc. sing.
Καππαδοκίας: gen. sing.

di Cappadocia: 1
in Cappadocia: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω