Κηφᾶς (Kêfas)

di origine aramaica
TDNT - 6: 100,835
Numero Strong: G2786
nome maschile

Cefa = "pietra"
1) un altro nome dell'apostolo Pietro

Κηφᾶ: gen. sing.
Κηφᾷ: dat. sing.
Κηφᾶν: acc. sing.
Κηφᾶς: nom. sing.

a Cefa: 1
Cefa: 7
di Cefa: 1
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω