Λίνος (Linos)

forse da λίνον
Numero Strong: G3044
nome maschile

Lino = "una rete"
1) un cristiano di Roma, conosciuto da Paolo e Timoteo 2Timoteo 4:21, che era il primo vescovo di Roma dopo gli apostoli (64 d.C.)

Λίνος: nom. sing.

lino: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω