Λάζαρος (Lazaros)

probabilmente di origine ebraica
Numero Strong: G2976
nome maschile

Lazzaro = "che Dio ha soccorso" (una forma del nome israelitico Eleazar)
1) un abitante di Betania, amato da Gesù Cristo e risuscitato dai morti da lui
2) un mendicante a cui Gesù si riferì in Luca 16:20-25

Λάζαρε: voc. sing.
Λάζαρον: acc. sing.
Λάζαρος: nom. sing.

(+) Lazzaro: 5
Lazzaro: 10
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω